Với cộng đồng xã hội

img

TRAO TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG

(04/02/2015)
CÔNG TY TNHH TM & KT NGUYỄN LIÊU – TRAO TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG
img

TRAO TẶNG 1000 CÂY DÙ

(05/02/2015)
CTY TNHH TM & KT NGUYỄN LIÊU - TẶNG DÙ CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI BÀ CON TIỂU THƯƠNG